+31 853032782 info@acquaint.eu

Veilige, innovatieve en kosteneffectieve inspectie van waterleidingen

Op voorstuwing van de waterstroom inspecteert de ACQUARIUS II draadloos het drinkwaterleidingnet. De beperking van het bereik van bekabelde leidingrobots is voorbij.  Kilometerlange leidinginspecties voer je snel en eenvoudig uit met de ACQUARIUS II die Acquaint en Evides Waterbedrijf hebben ontwikkeld. Leidingbeheerders krijgen hiermee goed inzicht in de kwaliteit van het leidingnet en kunnen anticiperen op risico’s, kosten en beschikbaarheid van het leidingnet.

En dat zonder overlast voor de klant!

De Acquarius II is een nieuwe en innovatieve technologie. Een belangrijke stap die met deze innovatie wordt gedaan is dat de gehele leiding (<20 km) in één gang geïnspecteerd kan worden. Daarnaast wordt sensortechnologie ingezet waarmee absoluut en onomstotelijk gemeten wordt, dit in tegenstelling tot een camera- of visuele inspectie.

De ACQUARIUS II is een zeer schaalbare oplossing. De diameter kan worden aangepast, waardoor ook andere groot diameter leidingen op deze wijze geïnspecteerd kunnen worden.

Kwalitatief en tijdig onderhoud aan leidingen is noodzakelijk. Normaliter zorgt dit voor veel bovengrondse overlast, zoals afgesloten straten, opengebroken stoepen en geluidsoverlast. Om deze overlast te verminderen en grip te hebben op de toestand zijn slimme oplossingen nodig. De ACQUARIUS II zorgt ervoor dat drinkwaterleidingen over grote afstanden in één keer geïnspecteerd kunnen worden met zo min mogelijk graafbewegingen.