Bellen pictogram

De Acquarius geeft ons de inzichten die we nodig hebben

De klant

Noblesse Proteins verwerkt slachtafval tot hoogwaardige eiwitten en vetten van categorie 3-pluimvee-slachtbijproducten die als grondstof gebruikt kunnen worden voor diervoeding.

De uitdaging

Het in kaart brengen van de status van een rioolleiding welke meer dan 4000 meter lang is om te kijken of deze overgenomen kan worden.

De oplossing

Met onze Acquarius-inspectietool voerden we een conditiemeting uit om te kijken wat de huidige staat van de leiding is. Aan de hand van de resultaten van deze tool, kon een goed advies worden gegeven waarmee Noblesse Proteins kan beslissen of zij de rioolleiding willen overnemen.

Noblesse Proteins
Noblesse Proteins is een leverancier van bestandsdelen voor diervoeding, biobrandstof- en kunstmestmarkten. De producten van Noblesse Proteins worden gemaakt van het slachtafval van grote slachterijen. Bij het verwerken van al dit slachtafval wordt veel water gebruikt. Het afvalwater dat hieruit ontstaat, moet vervolgens afgevoerd worden en loopt via het riool naar een waterzuivering. Door het aanschaffen van een eigen rioolleiding kan dit afvalwater direct naar de zuivering gepompt worden. Voor Noblesse Proteins ligt er de mogelijkheid om een bestaande leiding over te nemen. De uitdaging: inzicht krijgen in de status van de leiding. Door de juiste kennis in handen te hebben, kan onderzocht worden of het verstandig is om deze leiding over te nemen. De inspectietool Acquarius speelde een belangrijke rol in het verkrijgen van de juiste informatie.

Inzicht helpt kiezen

Door inzicht te verkrijgen in de status van deze leiding, kan Noblesse Proteins een onderbouwde keuze maken over de eventuele aankoop van de leiding. Raul Luciana, Manager Technische Dienst geeft aan: ‘De leiding is meer dan vier kilometer lang. De bij ons bekende inspectietools hebben een maximale werklengte van 200 meter. Hierdoor zat onze eerste uitdaging in het vinden van de juiste partner om de leiding te inspecteren. Een oud-medewerker van Noblesse Proteins wees ons op Acquaint. Met de Acquarius-inspectietool konden zij de inzichten geven die wij nodig hadden’.

Voldoen aan de regels

Luciana vertelt: ‘Wanneer je een rioolleiding in bezit hebt, moet je aan allerlei regels voldoen. Daarom was het voor ons belangrijk om de huidige staat van de leidingen te kennen. Wanneer je er na de overname van de leiding achter komt dat er grote gebreken zijn, kom je met een enorme kostenpost en een niet-werkende leiding te zitten. Dat wil je te allen tijde voorkomen’.

Onverwachte zaken

Tijdens de inspecties kwam er een aantal onverwachte zaken naar voren. De aanwezigheid van een drukhoudventiel was vooraf niet bekend. Dit zorgde ervoor dat de eerste test niet succesvol was. Nadat Acquaint dit ventiel uitschakelde kon dit echter de volgende dag hervat worden en werd de test alsnog succesvol afgerond. Luciana: ‘Acquaint heeft zeer goed gehandeld als er zich problemen voordeden. Ze wisten direct hoe ze in zo’n situatie moesten schakelen. Dat gaf ons als klant een vertrouwd gevoel’.

Acquaint wist direct hoe ze moesten schakelen. Dat gaf ons als klant een vertrouwd gevoel.

Rapportage

Alle inzichten zijn opgeleverd in rapportvorm. Luciana: ‘Het rapport geeft een helder beeld van de huidige situatie. In het rapport is duidelijk met plattegronden en grafieken aangegeven wat de constateringen zijn. Uit de inspectie kwam naar voren dat er een klein aantal punten is waar we aandacht aan moeten besteden. Op basis van deze informatie kunnen wij een goed onderbouwd besluit nemen’.

Geruststellende antwoorden

‘In het rapport werd duidelijk dat een klein deel van de leiding niet op de vooraf aangegeven locatie lag. De scan van Acquaint gaf aan dat de afstand tot het originele tracé op een locatie meer dan twee meter afweek. Dit is een waardevol inzicht welke uiteraard ook de nodige vragen met zich meebrengt, zoals ‘hoe hiermee om te gaan?’. Door de passende en heldere adviezen van Acquaint is het direct duidelijk wat voor invloed deze afwijking heeft’, aldus Luciana.

Vertrouwd gevoel

Voor Noblesse Proteins betreft het een uniek project. Luciana: ‘Voor ons was dit een eenmalig project. De samenwerking met Acquaint is goed bevallen. Dit geeft ons vertrouwen in een onbekende situatie zoals deze. Als er weer een soortgelijke uitdaging voor de deur staat, gaan wij zeker weer een beroep doen op de expertise van Acquaint’.

Uitgebreid kennismaken met de Acquarius? Plan dan nu een demo in.

Volgende case

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies