Bellen pictogram

Vallei en Veluwe maakt gebruik van de Acquarius om waterleidingbeheer te optimaliseren

De klant

Vallei en Veluwe is een van de 21 waterschappen in Nederland en werkt aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen voor 1,1 miljoen mensen verspreid over 28 gemeenten in Utrecht en Gelderland.

De uitdaging

Inzicht verkrijgen in de staat van meerdere, decennia oude asbest cement persleidingen om zo onderhoud te prioriteren, weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en het transportleidingbeheer te verbeteren.

De oplossing

Met de Acquarius-inspectietool van Acquaint wordt in één run de conditie van de bestaande persleiding in kaart gebracht.

Vallei en Veluwe
Vallei en Veluwe is een van de 21 waterschappen in Nederland en werkt aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen voor 1,1 miljoen mensen verspreid over 28 gemeenten in Utrecht en Gelderland. Er zijn een aantal kwetsbare leidingen in hun beheer waarvan geen zicht is op de actuele kwaliteit. Soms liggen ze al 60 jaar. Er is budget vrijgemaakt om juist deze leidingen te inspecteren zodat onderbouwd kan worden welke tracés Vallei en Veluwe moet vervangen, en welke juist niet, en waarom, om zo gegrond investeringen te prioriteren, weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en hun waterleidingbeheer te verbeteren. 

Samenwerking tussen Vallei en Veluwe en Acquaint voor optimaal waterleidingbeheer

Voor Vallei en Veluwe is het effectieve beheer van afvalwater persleidingen van cruciaal belang om een betrouwbare afvoer van afvalwater naar de RWZI te zorgen in de regio’s. Maarten Groenen, Strateeg Leidingbeheer bij Vallei en Veluwe, staat sinds circa medio 2022 centraal in het verhaal van hun streven naar optimale waterleidingbeheeroplossingen. De voorgangers van Groenen hadden al meerdere inspecties uitgevoerd met Acquaint en zijn ervaring was positief. Groenen vertelt: “De samenwerking met Acquaint is ons altijd goed bevallen. We hebben ook naar andere partijen gekeken, maar merkten dat de concurrentie nog niet zover was. Acquaint heeft daarom altijd onze voorkeur gehad, omdat de techniek al ver genoeg doorontwikkeld is”.

Inzicht in de kwaliteit van leidingen: prioriteren en beslissingen nemen

Vallei en Veluwe heeft een aantal kwetsbare leidingen in hun beheer waarvan geen zicht is op de kwaliteit. “Soms liggen ze al 60 jaar”, vertelt Groenen. “We staan dus aan de vooravond van potentieel een hele hoop vervangingen, maar dit willen we onderbouwen”, gaat Groenen verder. “Zou je alles alleen maar op leeftijd vervangen, moet je de gehele leiding in een keer vervangen wat hele grote projecten of hele kostbare jaren oplevert. Met de resultaten van de inspecties kunnen we gericht deelvervangingen uitvoeren van de slechtste stukken. De kosten kun je dan veel beter verdelen over de jaren wat de waterschapslasten dan lager houdt en de projecten blijven relatief klein. Voor ons is het dus heel nuttig om de stukken tracé te inspecteren die we zouden willen vervangen, om zo te prioriteren. Daarnaast is het mogelijk ze te inspecteren, want hier is budget voor vrijgemaakt.”

Inspectie met Acquarius tool voor volledige conditiebepaling leiding

Allereerst is er gekozen om de leiding te inspecteren die aan de Zegheweg in Woudenberg ligt. De gemeente wil ter hoogte van de eerste 175 meter van die leiding uiteindelijk woningen bouwen en dus is het belang om deze leiding te inspecteren groot: “Natuurlijk wil je voorkomen dat als de woningen er eenmaal staan, dat je dan nog eens de leiding moet gaan vervangen”, aldus Groenen.

De inspectie werd uitgevoerd met Acquaint’s inline inspection tool: de Acquarius. Deze PIG (Pipeline Inspection Gauge) levert een nauwkeurige XYZ-mapping en detecteert middels ultrasoon technologie, afhankelijk van het buismateriaal, vele faalmechanismen zoals wanddikte-degradatie: corrosie, uitloging en H2S aantasting. Ook controleert het alle koppelingen op hoekverdraaiing en hoe groot de voegwijdte is. Daarnaast meet het de ovaliteit en axiale deformatie van de leiding en lekkages in een breed scala aan buismaterialen en diameters vanaf DN200. De Acquarius tool is uniek om zijn mogelijkheid zich aan te passen aan flinke vernauwingen tot wel 40% en bovendien bochten van 90 graden probleemloos kan passeren. Specifiek deze inspectie werd uitgevoerd in een decennia oude asbest cement leiding met een diameter van DN600 en een lengte van 950 meter.

Obstakels onderweg: ervaringen tijdens het inspectieproces

Hoewel vrijwel het hele project volgens Groenen erg soepel verliep, stuitte het inspectieteam op het allerlaatste stuk van de uitvoering op één uitdaging. De Acquarius moest vlak voor het ontvangst in de RWZI door een debietmeter met een vernauwing van maar liefst 50% (van DN600 tot DN300) die bovendien direct na een 90 graden bocht zit. De dummy PIG run, een inspectierun die Acquaint altijd als eerste uitvoert om te controleren of een foampig heelhuids door een leiding heen kan komen zonder dat de daadwerkelijke tool vast komt te zitten, slaagde. Echter, toen de PIG inclusief het meetinstrument door de leiding heen werd gestuurd, leek de tool wel erg langzaam door deze vernauwing te komen. Groenen vertelt hierover: “Samen met mijn collega’s heeft Acquaint er alles aan gedaan om de PIG er voorzichtig doorheen te leiden en zo hoort het natuurlijk ook. Door te zien hoe Acquaint in deze situatie heeft gehandeld, heeft Acquaint mijn vertrouwen gewonnen en weet ik dat een inspectieproject in samenwerking met hen goed zal verlopen. Dat is voor mij heel veel waard. Acquaint heeft snel kunnen schakelen en heeft ruimschoots aan mijn verwachtingen voldaan, zowel in voorbereiding, uitvoering en nazorg”.

De voordelen van inspectie met de Acquarius tool voor waterleidingconditiebepaling

Naast dat Groenen heel positief is over de uitvoering van de inspectie, is hij ook te spreken over de resultaten die de inspectie heeft opgeleverd: “Mede doordat Vallei en Veluwe ooit is gefuseerd als twee waterschappen, merken we dat we nog lang niet alles in beeld hebben op het gebied van onze leidingen, maar zijn we nu hard op weg om ons areaal scherp te krijgen. Middels een leidinginspectie leer je niet alleen over de degradatie of de kwaliteit van je buisleidingen, maar ook veel over de fysieke eigenschappen. Dus: waar ligt hij, waar zitten de inprikkers, wat is de diepteligging, etc. Veel van deze informatie is verloren gegaan door de jaren heen, terwijl deze wél heel belangrijk is om de juiste keuzes kunnen maken”.

Wat Groenen betreft heeft het uitvoeren van een leidinginspectie, met in dit geval de Acquarius tool, dan ook twee grote voordelen:

  1. “Je krijgt je leiding goed in beeld qua ligging, diameter en de bijzonderheden;
  2. Je krijgt helder wat de kwetsbare delen zijn die door het gebruik achteruit zijn gegaan”.

Vervangen of behoud? Beslissingen op basis van inspectieresultaten

Na het inspecteren is Vallei en Veluwe tot de conclusie gekomen dat ze een deel van de leiding gaan vervangen. Groenen vertelt: “Op basis van de uitgevoerde inspectie gaat de leiding naar onze verwachting nog wel 15 jaar mee, maar toch zijn we van plan om de eerste 175 meter in verband met het aanleggen van de woonwijk te vervangen. Het helpt ons heel erg in de voorbereiding van dit vervangingsproject dat we nu weten wat de staat is van die leiding”.

Toekomstige samenwerking en verdere inspecties met Acquaint

In de toekomst is Vallei en Veluwe van plan te blijven samenwerken met Acquaint. “We hadden besloten dit jaar een viertal leidingen te gaan inspecteren en daarvan hebben we er nu dus één gedaan en zijn er twee leidinginspecties in voorbereiding. De vierde laten we dit jaar echter toch afvallen, want dit vergt van ons te veel tijd. Zo’n inspectieproject voeren we nu uit naast ons reguliere werk, maar ik hoop in de toekomst een inspectieprojectteam te hebben. Dat team kan zich dan door het jaar heen continu met inspecties bezig houden en is dan ook veel beter ingespeeld in hoe je een inspectie uitvoert en alles wat daarbij komt kijken. Dan kunnen we nog meer leidingen gaan inspecteren”, aldus Groenen.

Uitgebreid kennismaken met de Acquarius? Plan dan nu een demo in.

Volgende case

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies