Bellen pictogram

Meer én beter inzicht in de staat van onze leidingen

De klant

Waterschap Brabantse Delta, afdeling Onderhouden. Hoofdtaak van de afdeling is het preventief en correctief onderhouden van waterzuiveringen, rioolgemalen en persleidingen.

De uitdaging

De inspectie van een 1700 meter lange afvalwaterpersleiding tussen rioolgemaal Oosterhout en de zuiveringsinstallatie Dongemond. Een al wat oudere asbestcementleiding.

De oplossing

De Acquarius zorgde in vier uur tijd voor een volledige conditiemeting. In een dashboard werden ingewonnen gegevens vertaald naar diverse rapportages en ‘insights’. Hiermee kunnen levensduurvoorspellingen en risicoanalyses gemaakt worden.

Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta beheert vele kilometers aan afvalwatertransport-leidingen. Tussen 2020 en 2024 ontstaat, afgaand op de theoretische levensduur, een enorme vervangingspiek. Maar welke leidingen zijn echt aan vervanging toe en welke leidingen zijn nog van goede kwaliteit? Het waterschap is er alles aan gelegen om dit goed in kaart te brengen.

Eerst inspecteren, dan acteren

Rien van Wanrooij, Adviseur onderhouden (Civiel): ‘We hebben de theoretische vervanging van onze leidingen in kaart gebracht. Hierbij hebben we gekeken naar het aantal jaren waarvan we denken dat de leidingen meegaan. Ons bestuur opperde een budgetteringsplan. We hebben toen geadviseerd om eerst te gaan inspecteren. Je moet immers eerst weten wat de staat van een leiding is om te bepalen wanneer je iets moet vervangen.’

Inspecties prioriteren

‘In 2013 hebben we een risicoanalyse opgesteld voor ons leidingareaal. Op basis hiervan hebben we een inspectieprogramma op poten gezet. Dit had de nodige voeten in de aarde. We voerden voorheen inspecties vaak ad hoc en op gevoel uit. Dankzij de risicoanalyse konden we die inspecties beter prioriteren. Eén van de leidingen die bovenaan ons lijstje stond was die tussen Oosterhout en zuivering Dongemond.’

Kwetsbare locatie

‘De leiding van Oosterhout naar de zuiveringsinstallatie Dongemond is een lange leiding met een hoge leeftijd. Het einde van de theoretische levensduur van de leiding is in zicht. Daarnaast is de leiding van risicovol materiaal gemaakt: asbestcement. Duurzaam, maar gevoelig voor zwavelzuur. Alle reden om deze leiding te inspecteren en te kijken hoe de conditie is.’

Dankzij data-analyse kunnen we de restlevensduur van deze leiding voorspellen.

Accuraat, volledig en slim

‘Via de Landelijke Werkgroep Persleidingen zijn we in contact gekomen met Acquaint. Eén van de doelstellingen van de werkgroep is om waterschappen en gemeentes te faciliteren in het delen van data en kennis rondom inspecties en inspectietechnieken. Als waterschap hebben we behoefte aan een inspectietool waarmee je risicovolle leidingen kunt inspecteren en waarmee je een accuraat en volledig beeld krijgt van materiaal, ligging en conditie.’

Resultaten

Restlevensduur voorspellen

‘De Acquarius is zo’n tool waarmee we die conditiemeting kunnen doen. Op basis van data-analyses doen we voorspellingen over de resterende levensduur van de leiding. Tevens kun je meetdata loslaten op andere gelijksoortige leidingen om risicoanalyses te doen.’

Conditiemeting door eigen monteurs

‘Op basis van een voorstudie bleek dat deze leiding geschikt was voor een inspectie met de Acquarius. Wel moesten we enkele aanpassingen doen in het gemaal en de zuivering om de Acquarius te lanceren en op te vangen. Toen dit gereed was, konden we de Acquarius door de leiding sturen. Het resultaat mocht er zijn. In nog geen vier uur tijd wist de tool 1700 meter leiding in kaart te brengen. Die data is vervolgens door Acquaint geanalyseerd.’

Vervangingspiek beter spreiden

‘Uit de inspectie blijkt dat de leiding best nog van goede kwaliteit is. En als er ergens ‘dingetjes’ zijn, dan kunnen we die lokaal aanpakken. Hierdoor zorg je ervoor dat je deze leiding gerust op een later moment kunt vervangen. Dit geeft ons ruimte om de komende jaren energie te steken in leidingen die wél aan vervanging toe zijn. Zo spreid je de theoretische vervangingspiek beter, voorkom je problemen en kun je slimmer budgetteren.’

Nieuwsgierig naar de besparingen die jij kunt realiseren?

gratis ROI calculator

Volgende case

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies