Bellen pictogram
Inline pipeline inspection met de Acquarius smart pig bij Waterschap Aa en Maas

Inzicht verkrijgen in de technische staat van asbestcement en betonnen persleidingen

De klant

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zuivert het afvalwater van Limburg om het vervolgens verantwoord te kunnen lozen op het oppervlaktewater. In totaal beheert WBL 540 kilometer aan afvalwatertransportleidingen.

De uitdaging

Inzicht brengen in de huidige technische staat van het bestaande persleidingareaal, om zo een goed onderhoudsplan op te stellen en de vervangingsopgaaf in kaart te brengen.

De oplossing

Met de Acquarius-inspectietool van Acquaint wordt in één run de conditie van de bestaande persleidingen in kaart gebracht.

Waterschapsbedrijf Limburg
WBL beheert in de provincie Limburg 540 kilometer aan afvalwatertransportleidingen. De toegepaste leidingmaterialen zijn zeer divers. Veel van deze pijpleidingen zijn inmiddels economisch afgeschreven. Maar, dat wil nog niet zeggen dat de maximale technische levensduur ook bereikt is. Om deze reden wil WBL graag inzicht verkrijgen in de huidige technische staat van met name de in asbestcement en betonnen persleidingen. 

Data om verder te kunnen

Voor WBL was het vooral belangrijk om te weten hoe het onderhoudsplan en de vervangingsopgaaf er de komende jaren uit komen te zien. Waar en hoeveel dient er geïnvesteerd te worden? En welk deel heeft nu prioriteit? Met dit vraagstuk in gedachten heeft WBL bij Acquaint aangeklopt.

Ontbrekende inzichten

Frank Verkuijlen is Senior-adviseur asset management bij WBL. Hij vertelt: ‘Wanneer wij geen inzicht krijgen in de huidige staat van onze leidingen, is er voor de middellange en lange termijn geen betrouwbare informatie beschikbaar voor de vervangingsopgaaf. In totaal hebben wij 540 kilometer aan leidingen liggen. Gebaseerd op de economische levensduur zou dan een groot deel vervangen moeten worden. Dat kan en moet natuurlijk veel efficiënter en betrouwbaarder. Ter voorbeeld: onlangs dachten wij dat tien kilometer aan leiding in een zeer slechte staat zou zijn. De kosten om dit gehele traject te vervangen zijn ongeveer een miljoen euro per kilometer. Een snelle rekensom leert dat we dan tien miljoen euro moeten investeren voor de vervanging van deze leiding. Dat maakt het zeker interessant om te achterhalen of deze leidingen helemaal vervangen moet worden, of dat het slechts een deel betreft’.

De juiste tools inzetten

De opdracht: het inspecteren van een DN700/DN800 betonnen persleiding, waarvan een deel van het tracé ook gietijzer, GVK en nodulair gietijzer bevat. Voor deze opdracht was de Acquarius, een PIG (Pipeline Inspection Gauge), bij uitstek de beste tool om te gebruiken. De Acquarius meet namelijk veel verschillende eigenschappen van de leiding. Zo gebruikt het ultrasoon sensoren om de wanddikte, axiale deformatie en de conditie van de verbindingen (hoekverdraaiing/voegwijdtes) van de leiding te bepalen. Deze sensoren kunnen ook afwijkingen meten in leiding zoals de tangentiële deformatie (ovaliteit) van de kunststof buisdelen. Middels onze MFW sensor kunnen draadbreuken in voorgespannen betonbuizen ook worden gedetecteerd. Verder bevat de Acquarius ook geavanceerde traagheid sensoren (IMU) die de locatie van het tracé in Rijksdriehoek coördinaten bepalen.

Dat het de juiste keuze was om de Acquarius voor het inspecteren van de leiding in te zetten, vond ook Verkuijlen: ‘Deze tool geeft direct alle inzichten die nodig zijn voor het vaststellen van de werkelijke technische staat en de technische restlevensduur. Er zijn wel andere bedrijven die aangeven dat ze dezelfde inzichten kunnen geven, maar dan moet je vaak al meerdere tools combineren. Er zijn momenteel nog geen andere bedrijven die WBL de informatie kunnen verschaffen zoals Acquaint dat met de Acquarius doet.’

De Acquarius geeft direct alle inzichten die nodig zijn voor het vaststellen van de werkelijke technische staat en de technische restlevensduur

Frank Verkuijlen

Resultaten

Een schat aan data

De Acquarius bracht beide leidingen inwendig volledig in beeld. De inspectie resulteerde in een rapportage die niet alleen volledig beeld geeft van de leidingconditie, maar die ook risico’s signaleert. Zo wordt er op basis van de leidinggegevens van het waterschap (jaartal/ ligging/ wanddiktes/ leverancier) gekeken of er hoekverdraaiing of voegwijdte buiten de toleranties van de leveranciersgegevens liggen. Of dat er uitloging (zeer nauwkeurig via ultrasoon-inspecties) of H2S aantasting in de leidingen voorkomt, wat duidt op aantasting van de wanddikte.

Rapportages

De rapportages en ‘insights’ komen beschikbaar in een online dashboard. In twee jaar tijd zijn die analyses en rapportages stap voor stap verbeterd. Al de data is terug te vinden in één omgeving. Met één klik op de muis kan je specifieke data in beeld brengen en vervolgens verschillende rapportages genereren. En in het dasboard vind je een samenvatting die aangeeft welke locaties om aandacht vragen.

Een investering die zijn geld waard is

De afgelopen periode heeft Acquaint in totaal al 45 kilometer aan persleidingen geïnspecteerd voor WBL en in de toekomst komt hier nog 90 kilometer bij. Tijdens het eerste deel van de opdracht is al een heel overzichtelijk beeld ontstaan van wat er wel en niet vervangen moet worden.  

Van de reeds geïnspecteerde persleidingen (45 kilometer) is, door het inzetten van de Acquarius, aangetoond dat slechts 20% moet worden vervangen omdat deze theoretisch gezien constructief waren bezweken. Hier ging het om door H2S en uitloging aangetaste leidingmateriaal. Echter, dit betekent dus wel dat zo’n 80% van de leidingen niet hoeft te worden vervangen, waarvan in eerste instantie, op basis van een theoretische benadering en bureaustudie, was uitgegaan dat ook deze moesten worden vervangen. Daar zit de kracht van absolute conditiedata, dit is en blijft nodig om goede voorspellingen te kunnen maken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Acquaint-inline-pipeline-inspection-with-Acquarius-at-WBL-2-1-660x440.jpg

Geen uitdaging te groot

Voordat de inline inspectie kon worden uitgevoerd moesten eerst de nodige voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Verder is het van groot belang dat tijdens de hele voorbereiding en uitvoering van de inline inspectie het transport van het afvalwater niet dermate lang wordt onderbroken waardoor er overstorten van het ongezuiverde afvalwater optreden.

‘Om zo’n inline inspectie te kunnen doen is het belangrijk dat voorafgaande aan het project eerst een aantal zaken in kaart worden gebracht, te weten:

  • Is een lanceerinrichting beschikbaar of moet deze nog worden aangebracht;
  • Is de locatie waar de inspectierobot uit de leiding moet worden gehaald geschikt qua bereikbaarheid en toegankelijkheid;
  • Is er voldoende water beschikbaar om de inspectierobot door de persleiding te transporteren.

Dat moet je goed voorbereiden’, aldus Verkuijlen.

De inspectieresultaten van Acquaint verschaften WBL de inzichten waar ze om vroegen. Op een aantal plekken lag de leiding een aantal meter van de verwachtte locatie af, maar dit levert geen problemen op. Over het algemeen zag alles er erg goed uit. Er was geen aantasting aangetroffen waardoor lekkages kunnen ontstaan en de rest technische levensduur voldeed nog in ruime mate aan de vereiste leidingintegriteit.

Onderhoud direct in kaart

‘Dankzij de data die we hebben verkregen, kunnen we nu betrouwbaar bepalen waar onderhoud nodig is en waar de leidingen nog goed zijn. Hierdoor kunnen we op bepaalde plekken de vervangingsopgaaf uitstellen met wel dertig jaar! Dat is zeer waardevolle informatie om te hebben, omdat wij hierdoor efficiënter te werk kunnen gaan, maar vooral omdat ons veel onnodige uitgaven bespaard blijven’, aldus Verkuijlen. 

Een samenwerking waar je op kunt bouwen

WBL ziet Acquaint als meer dan een leverancier. Verkuijlen vertelt: ‘Het is niet een partij die tegen betaling een opdracht komt uitvoeren. Het is veel meer dan dat. Wij zien Acquaint echt als een partner die samen met ons de komende jaren in kaart gaat brengen waar de onacceptabele risico’s van onze leidingen zitten en eventueel gaan ontstaan en wat de werkelijke technische staat van de persleidingen is’.

Nieuwsgierig naar de besparingen die jij kunt realiseren?

gratis ROI calculator

Volgende case

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies