Bellen pictogram

Acquaint partner in proces optimale dataverwerking

In samenwerking met HDM Pipelines, Spatial Insight, KWR Water Research Institute, Waterschapsbedrijf Limburg, het Waterschap Zuiderzeeland, en Brabant Water startte Acquaint B.V. in april 2020 met het TKI-project Midas: Multiple Data Sources. Het doel van dit project is om de beschikbaarheid van data, uit (leiding)inspecties, voor het gebruik in leidingconditiemodellen te verbeteren. Daarnaast zal Midas op zichzelf staande data voor de uitkomsten van deze modellen inzichtelijk maken.

De aanleiding

Drinkwaterbedrijven en waterschappen hebben steeds meer de wens om op basis van noodzakelijkheid keuzes rond onderhoud en vernieuwing van hun leidingen te onderbouwen met gespecificeerde modellen voor leidingconditie. Het is echter steeds duidelijker geworden dat het succesvolle gebruik van deze modellen staat of valt met de beschikbaarheid van invoerdata die moet worden verkregen uit een veelvoud van informatiebronnen. In het Midas-project wordt een methode uitgewerkt om beschikbare databronnen zo goed mogelijk te benutten. Dit wordt gedaan door databronnen te combineren, om elkaars hiaten op te vullen, en door de individuele bronnen te wegen op hun belang bij het ondersteunen van beslissingen rond het vernieuwen van leidingen.

Voor een compleet data-overzicht

Door de invoerdata van conditiemodellen met hogere nauwkeurigheid aan te leveren, geven de uitkomsten van dit project waterschappen en drinkwaterbedrijven toegang tot beter onderbouwde en nauwkeurigere inschattingen van de faalkansen van hun leidingen. Daarnaast wordt ook de onzekerheid van deze invoerdata en dus ook de uitkomst van de conditiemodellen meegenomen zodat ook de nauwkeurigheid van de faalkans of verwachte restlevensduur kan worden bepaald. Deze data kan vervolgens gebruikt worden voor de ondersteuning van de beslissing rond de vernieuwing van leidingen. Dit minimaliseert kosten door het vermijden van nodeloze investeringen. Daarnaast zorgt het voor een besparing van kosten en vermindering van overlast door storingen. De uitkomsten bieden technologieleveranciers de mogelijkheid om conditiemodellen in de komende jaren op een gefundeerde manier in te gaan zetten bij het duiden van omgevingsdata en inspecties voor hun klanten. Zo kan ook gerichter worden geïnspecteerd om de hiaten in de data te vullen en te komen tot de meest kostenefficiënte oplossing.

Van inspectiedata tot rapportage

Het Midas project is in april 2020 van start gegaan. Op dit moment wordt de data verrijkt met leiding parameters en omgevingsdata om zo de nauwkeurigheid van conditie modellen te verbeteren. Halverwege 2022 wordt al de verzamelde data verwerkt tot een rapportage.

Publiek Private Samenwerking

Deze activiteit is mede gefinancierd met PPS-financiering uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor meer informatie over het Midas project verwijzen je graag naar de site van TKI watertechnologie:  https://www.tkiwatertechnologie.nl/projecten/midas-multiple-data-sources/. Meer informatie over de PPS-fianciering voor TKI’s vind je hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie/mogelijkheden/pps-projecttoeslag-tki.  

Over Acquaint B.V.

Acquaint heeft als doelstelling om het toekomstig falen van leidingen op een betrouwbare wijze te prognosticeren. Leidingen die binnen de drink- en afvalwater sectoren een essentiële functie hebben in het behalen en behouden van het welzijn en gezondheid van de samenleving. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve inspectiemethodieken en – technieken voor buisleidingen. Met behulp van deze middelen zijn leidingeigenaren in staat om onderhoudsstrategieën te verifiëren en preventief faalmechanismen te detecteren. Door de toepassing van data science ontstaat een hefboomwerking waardoor onze klanten versneld in control komen. Acquaint draagt bij aan het structureel verlagen van kapitaallasten en het bereiken van operational excellence.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rudy Dijkstra, algemeen directeur en eigenaar van Acquaint: 06 30 05 69 21. Meer info: https://www.acquaint.eu/nl/over-ons/pers/.

Blijf op de hoogte

met onze maandelijkse nieuwsbrief

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies