Bellen pictogram
Pijpleiding inspectie tool de PipeScanner in het veld

Asbestcementleidingen inspecteren in de (afval) water sector bij Hoogheemraadschap Noorderkwartier

Pijpleiding inspectie tool de PipeScanner in het veld

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is al cliënt van Acquaint sinds de oprichting van Acquaint in 2014. HHNK verwerkt 100 miljoen m3 afvalwater per jaar met een leidingnetwerk van meer dan 600+ kilometer aan persleidingen. Meerdere inspecties met de PipeScanner en de Acquarius, op asbestcement en HDPE/PVC leidingen hebben HHNK beter inzicht gegeven in de conditie van het leidingnetwerk. Maintenance Engineer Peter Stoop licht toe: “We kunnen met de PipeScanner selectief op verschillende punten meten om zo lokaal de conditie te bepalen van de leiding. In plaats van het vervangen van de gehele leiding krijgen we op deze manier inzichtelijk welke delen we moeten vervangen. Door het Do It Yourself concept van de PipeScanner zijn wij heel erg flexibel. We zijn zelf in staat om te meten, waar en wanneer we dat willen.’’

Asbestcement en beton non destructief inspecteren 

Peter Stoop is Maintenance Engineer bij HHNK. Binnen zijn functie houdt hij zich onder andere bezig met het bepalen van het onderhoud van leidingen. Hieronder vallen het uitvoeren van inspecties en het maken van saneringsmodellen. Aan de hand van deze modellen wordt de restlevensduur van een (deel van de) leiding bepaald. 

Peter Stoop over het nut van het uitvoeren van inspecties: ‘’Het uitvoeren van inspecties levert data op met betrekking tot de belangrijke faalmechanismes van een leiding. Deze data wordt vervolgens geanalyseerd en ingevuld in een saneringsmodel Om de leiding non-destructief te inspecteren gebruiken we de PipeScanner. Door de PipeScanner kunnen we onder andere asbestcement leidingen controleren op belangrijke faalmechanismen zoals H2S aantasting en uitloging. Deze faalmechanismen zijn van belang voor het bepalen van de restlevensduur van leidingen. Met de resultaten van de inspectie kunnen wij besluiten of we een leiding al moeten vervangen of dat we deze nog jaren kunnen laten liggen.’’ Wat het beslissingsproces makkelijker maakt is dat alle data in een overzichtelijk dashboard worden gepresenteerd, zo kan het saneringsmodel beter ingevuld worden. Een saneringsmodel werkt alleen goed als je data goed is en dat was vaak een probleem. Vroeger hielden we alles bij in Excel sheets en was het onmogelijk om alle actuele data correct weer te geven’’, aldus Peter Stoop.  

HDPE/PVC en inline inspecteren met de Acquarius 

HHNK heeft al veel ervaring met inline inspecties met de Acquarius. Het bedrijf was zelfs een van de eerste gebruikers van de Acquarius en heeft met verschillende inspecties belangrijke verbeterpunten aangedragen. De eerste run verliep bijvoorbeeld niet optimaal waardoor de resultaten enigszins tegenvielen, maar heeft ook belangrijke verbeterpunten te weeg gebracht. De eerste run heeft HHNK er niet van weerhouden om meer inspecties te doen met de Acquarius én om samen te werken aan de ontwikkeling van inspectietools die nauwkeurig de conditie van leidingen van verschillende materialen kunnen bepalen. Omdat de Acquarius alle materialen kan inspecteren zijn er bij HHNK naast, asbestcement en beton, ook andere materialen geïnspecteerd. Zo heeft HHNK met behulp van de Acquarius een DN200-250 HDPE/PVC leiding kunnen controleren op onder andere lekkages, wanddikte en locatie (XYZ). Ook de resultaten van de Acquarius zijn te zien in een overzichtelijk inspectierapport voor makkelijke integratie in een saneringsmodel. Dit resulteert in een duidelijk overzicht van de restlevensduur van de geïnspecteerde leiding. Hieruit kunnen gesubstantieerde aannames gemaakt worden wat betreft de conditie van andere leidingen in het leidingareaal. 

HHNK ervaart deskundigheid van Acquaint 

Acquaint werkt graag, samen met drink- en afvalwaterbedrijven aan een toekomstbestendig leidingnetwerk. Onze inspectietools compatibel maken met verschillende soorten materiaal is een cruciaal onderdeel in het ontwikkelingsproces. Hiervoor is de samenwerking met bedrijven als HHNK heel belangrijk. Maintenance Engineer Peter Stoop ervaart de samenwerking als positief: “Acquaint is compact en je hebt contact met mensen die écht verstand hebben van de relevante vraagstukken.’’  

Wil je meer weten over Acquaint en wat onze inspectietools kunnen inspecteren? Neem dan contact op met onze Sales Engineer Robbert Lodewijks via robbert.lodewijks@acquaint.eu.

Blijf op de hoogte

met onze maandelijkse nieuwsbrief

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies