+31 853032782 info@acquaint.eu

Over Acquaint

Inspecteren ‘unpiggable’ leidingen

Onze uitdaging

Acquaint is een samenvoeging van AQUA, INTEGRITY & INTERNATIONAL.
Daarnaast is de letterlijke vertaling van Acquaint: ‘bekend maken’ of ‘kennis te laten maken’.

Acquaint B.V. is opgericht in 2014. De doelstelling van Acquaint is om het toekomstig falen van leidingen te voorkomen door de inzet van inspectiemethodieken en -technieken voor buisleidingen en het toepassen van data science. Met behulp van deze middelen dient de leidingeigenaar in staat te zijn om onderhoudsstrategieën te verifiëren en preventief faalmechanismen te detecteren. Door de toepassing van data science ontstaat een hefboomwerking waardoor onze klanten versneld in control komen.

Een moderne asset management organisatie gebruikt verificatie technieken om beleid in de praktijk te valideren. Zonder deze technieken is het onmogelijk om grip te hebben op de prestatie en het toekomstig falen van de assets.

Inspectietechnieken zijn een essentiële schakel in het sluitend maken van deze cyclus. Met behulp van onze inspectietechnieken dragen wij bij aan het structureel verlagen van uw kapitaal lasten en het bereiken van operational excellence.

Uw leiding inspecteren, maar hoe?

Laat ons u daarmee helpen

Kwaliteit & Veiligheid

Acquaint beschikt over het ISO 9001:2015 en VCA* 2008/5.1 certificaat welke betrekking hebben op het toepassingsgebied inspectie van leidingen.

Het Bedrijfs Management Systeem (BMS) van Acquaint, met als richtlijnen ISO 9001 en VCA*, richt zich op het beheersen van de bedrijfsprocessen op basis van een continue verbeterproces. Omgevingsinvloeden, interne en externe risico’s, als wel de behoeften van de klant spelen hierin een grote rol. Met het BMS streeft Acquaint naar dienstverlening tegen technisch en commercieel verantwoorde condities en een aanvaardbaar kwaliteits-, veiligheids-, en milieuzorgniveau.

Innovatie en ontwikkeling zijn van groot belang voor Acquaint. Binnen de markt van inspecties zijn verschillende ontwikkelingen gaande, welke door Acquaint op de voet worden gevolgd. Daar waar samenwerking in het voordeel is van haar (toekomstige) klanten, investeert Acquaint in deze ontwikkeltrajecten.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat
Acquaint streeft naar kwaliteit en klanttevredenheid volgens het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem door continue verbetering van haar organisatie, bedrijfsprocessen, en (door)ontwikkelingen van producten en diensten.

VCA* veiligheidscertificaat
Door de uitvoering van inspecties is Acquaint werkzaam op het terrein van derden (klanten). Acquaint is bekend met de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu en voert haar werkzaamheden uit volgens de VCA* 2008/5.1 norm. Acquaint medewerkers beschikken allen over een VOL-VCA certificaat.

Onze certificaten zijn op aanvraag in te zien.

Zwettestraat 27b
8912 AV Leeuwarden
Nederland - The Netherlands
Google Maps

+31 853032782

KvK 61556173