+31 853032782 info@acquaint.eu

Kwaliteit & Veiligheid

ISO 9001:2015 & VCA*

Acquaint beschikt over het ISO 9001:2015 en VCA* 2008/5.1 certificaat welke betrekking hebben op het toepassingsgebied inspectie van leidingen.

Het Bedrijfs Management Systeem (BMS) van Acquaint, met als richtlijnen ISO 9001 en VCA*, richt zich op het beheersen van de bedrijfsprocessen op basis van een continue verbeterproces. Omgevingsinvloeden, interne en externe risico’s, als wel de behoeften van de klant spelen hierin een grote rol. Met het BMS streeft Acquaint naar dienstverlening tegen technisch en commercieel verantwoorde condities en een aanvaardbaar kwaliteits-, veiligheids-, en milieuzorgniveau.

Innovatie en ontwikkeling zijn van groot belang voor Acquaint. Binnen de markt van inspecties zijn verschillende ontwikkelingen gaande, welke door Acquaint op de voet worden gevolgd. Daar waar samenwerking in het voordeel is van haar (toekomstige) klanten, investeert Acquaint in deze ontwikkeltrajecten.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat
Acquaint streeft naar kwaliteit en klanttevredenheid volgens het ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem door continue verbetering van haar organisatie, bedrijfsprocessen, en (door)ontwikkelingen van producten en diensten.

VCA* veiligheidscertificaat
Door de uitvoering van inspecties is Acquaint werkzaam op het terrein van derden (klanten). Acquaint is bekend met de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu en voert haar werkzaamheden uit volgens de VCA* 2008/5.1 norm. Acquaint medewerkers beschikken allen over een VOL-VCA certificaat.

Zwettestraat 27b
8912 AV Leeuwarden
Nederland - The Netherlands
Google Maps

+31 853032782

KvK 61556173