+31 853032782 info@acquaint.eu

Rudy Dijkstra van Acquaint heeft tijdens het werkbezoek van premier Rutte aan de WaterCampus Leeuwarden op maandag 20 augustus jl. een presentatie over de ontwikkeling van inline inspectietools voor leidingen gegeven. Hij gaf uitleg over de relevantie van inspectietechniek voor de hele watersector. De sector staat de komende jaren voor een totaal aan investeringen van 12.6 miljard euro. Met de techniek die Acquaint momenteel al toepast en de nieuwe technieken die worden ontwikkelt samen met Wetsus en diverse partners uit de watersector is dat bedrag met 82% te reduceren.

De nieuwe inspectietools leveren een grote bijdrage leveren aan het betrouwbaar beoordelen van de kwaliteit van drink- en afvalwaterleidingen. Op basis van de gegevens die door de tools worden verzameld zijn beheerders in staat om gegronde beslissingen te nemen over beheer en onderhoud van deze leidingen.

acquaint-rutte-premier-wetsus

Vlnr: Caspar Geelen (Wetsus), Rudy Dijkstra (Acquaint), Sander de Rouwe (gedeputeerde), Evelien Walstra (gemeente Leeuwarden), Burgemeester Ferd Crone (gemeente Leeuwarden), Hein Molenkamp (Water Alliance), Cees Buisman (Wetsus), Johannes Boonstra (Wetsus), Premier Rutte, Hector Hernandez (Wetsus). Foto’s met dank aan Wetsus.

Premier Rutte heeft tijdens dit werkbezoek de WaterTech Regiodeal in ontvangst genomen. Deze Regiodeal is een gezamenlijk voorstel van 15 noordelijke partijen voor de doorontwikkeling van WaterCampus Leeuwarden en de kenniseconomie rond watertechnologie. Het voorstel is een reactie op de oproep van het Rijk aan regio’s om met voorstellen te komen voor het aanpakken van maatschappelijke opgaven en het verzilveren van economische kansen in de regio.