+31 853032782 info@acquaint.eu

De provincie Fryslân blijft waterinstituut Wetsus in Leeuwarden ook na 2021 financieel steunen. Die toezegging deed gedeputeerde Sander de Rouwe gisteren, meldde de Leeuwarder Courant op zaterdag 8 juli 2017.

Als lid van Wetsus profiteert Acquaint van de toegezegde steun aan Wetsus. De samenwerking en het wetenschappelijk onderzoek voortkomend uit Wetsus resulteerde tot dusver in een duurzaam concurrentievoordeel. Met de lopende en nog op te starten onderzoeken zal dit zich voortzetten. Wij zijn dan ook ingenomen met het besluit van de provincie Fryslân.

Acquaint is actief binnen het Wetsus onderzoeksthemaSmart Water Grids‘. Binnen dit thema wordt in samen samenwerking met drinkwater gerelateerde bedrijven onderzoek gedaan naar nieuwe technieken en methoden om gefundeerde beslissingen te nemen over de mogelijke vervanging van buisleidingen.

Vrijdag 7 juli 2017 werd het evaluatierapport 2016 van Wetsus aangeboden aan gedeputeerde Sander de Rouwe (economische zaken, kennis en innovatie) en de Leeuwarder wethouder Friso Douwstra (economische zaken). Het rapport werd opgesteld door onderzoeksbureau Bbo.

“Onderzoeker Engbert Boneschansker komt daarin tot de conclusie dat het netwerkmodel van Wetsus effectief is. Wetsus werkt samen met 22 kennisinstellingen (waaronder 9 buitenlandse universiteiten); zij leveren 50 hoogleraren die tot nu toe 197 promotie-onderzoeken hebben begeleid; er zijn 79 patenten ontwikkeld; Wetsusonderzoekers worden bovengemiddeld vaak geciteerd, het instituut geniet aanzien. Ruim 100 bedrijven participeren in Wetsus; de helft past nieuwe waterkennis uit Leeuwarden toe in bestaande en nieuwe producten”, meldde de Leeuwarder Courant.

Klik hier voor het volledige artikel uit de Leeuwarder Courant.